nghiatq2005
  • Cờ tướng: Số trận: 33, Thắng: 20, Thua: 13, Điểm: 1548
  • Cờ úp: Số trận: 9168, Thắng: 5126, Thua: 4020, Điểm: 1824

Các trận gần đây của nghiatq2005