nghiatq2005
  • Cờ tướng: Số trận: 31, Thắng: 20, Thua: 11, Điểm: 1560
  • Cờ úp: Số trận: 6681, Thắng: 3815, Thua: 2852, Điểm: 1726

Các trận gần đây của nghiatq2005