nghiatq2005
  • Cờ tướng: Số trận: 31, Thắng: 20, Thua: 11, Điểm: 1560
  • Cờ úp: Số trận: 8368, Thắng: 4710, Thua: 3637, Điểm: 1779

Các trận gần đây của nghiatq2005