Toanbk 1565 +16
Khoahien 1562 -16

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

100 nước, 21 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua