LapHo 1546 +9
sangcoi28 1396 -9

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

66 nước, 8 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết