vanly 1571 -6
Lehuymanh 1716 +6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

77 nước, 13 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua