vanly
 • Cờ úp: Số trận: 10379, Thắng: 5416, Thua: 4945, Điểm: 1414
 • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của vanly

 • Cờ úp - 10 giờ trước
  anhlt42 1226 -11
  vs
  vanly 1359 +11
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  vanly 1348 +11
  vs
  anhlt42 1237 -11
 • Cờ úp - 10 giờ trước
  vanly 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20 giờ trước
  vanly 1348 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  vanly 1356 0
  vs
  Anonymous 0 0