Lehuymanh 1722 +6
vanly 1565 -6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

56 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua