vanly 1559 -6
Lehuymanh 1728 +6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

71 nước, 12 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua