Lehuymanh 1734 +6
vanly 1553 -6

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

44 nước, 4 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua