Lehuymanh 1713 -20
Sonthuy7 1629 +20

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

41 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua