Sonthuy7
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1408
  • Cờ úp: Số trận: 2104, Thắng: 942, Thua: 1160, Điểm: 1371

Các trận gần đây của Sonthuy7