choiluonnhe 1548 -20
dang0810 1451 +20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

54 nước, 6 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua