dang0810

Các trận gần đây của dang0810
  • Cờ úp - 2 tuần trước
    Clv1 1463 +13
    vs
    dang0810 1402 -13