choiluonnhe 1540 -20
dang0810 1459 +20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

29 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết