ytrungnhan 1479 +16
dang0810 1469 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

32 nước, 3 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ