namnvs 1524 +11
Z56317600 1400 -11

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

32 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua