huybp 1604 -19
hailc 1581 +19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

43 nước, 10 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ