huybp
 • Cờ tướng: Số trận: 266, Thắng: 128, Thua: 134, Điểm: 1443
 • Cờ úp: Số trận: 5146, Thắng: 2675, Thua: 2468, Điểm: 1625

Các trận gần đây của huybp

 • Cờ úp - 2 ngày trước
  huybp 1639 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  huybp 1590 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  huybp 1590 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  huybp 1590 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  huybp 1590 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  huybp 1622 -14
  vs
  cogau 1588 +14
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  cogau 1606 -18
  vs
  huybp 1604 +18
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  huybp 1586 +18
  vs
  cogau 1624 -18