Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

57 nước, 10 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua