Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

76 nước, 9 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết