Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

55 nước, 6 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua