Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

46 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua