Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

54 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua