zikzik 1511 +13
D36293402 1448 -13

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

77 nước, 12 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua