zikzik 1524 +13
D36293402 1435 -13

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

60 nước, 9 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua