D36293402 1422 -16
cnlamdong01 1418 +16

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

55 nước, 9 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua