tapcotuong 1374 +17
D36293402 1406 -17

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

60 nước, 6 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua