Magis 1742 -17
qhxdvt1 1724 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 8 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết