qhxdvt1
  • Cờ tướng: Số trận: 283, Thắng: 115, Thua: 160, Điểm: 1540
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của qhxdvt1

  • Cờ tướng - 2 ngày trước
    MU1MU 1572 -16
    vs
    qhxdvt1 1562 +16