qhxdvt1
  • Cờ tướng: Số trận: 941, Thắng: 405, Thua: 501, Điểm: 1547
  • Cờ úp: Số trận: 326, Thắng: 176, Thua: 150, Điểm: 1855

Các trận gần đây của qhxdvt1