Magis 1674 -17
qhxdvt1 1792 +17

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

21 nước, 1 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết