qhxdvt1 1809 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ