Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

231 nước, 17 phút : 24 giây

Hòa cờ!