dangduycuong1947
  • Cờ tướng: Số trận: 4762, Thắng: 2333, Thua: 2229, Điểm: 1655
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangduycuong1947