dangduycuong1947
  • Cờ tướng: Số trận: 3526, Thắng: 1746, Thua: 1636, Điểm: 1507
  • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của dangduycuong1947