01100110
  • Cờ úp: Số trận: 1145, Thắng: 555, Thua: 586, Điểm: 1294
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 01100110