0987674459
  • Cờ tướng: Số trận: 566, Thắng: 200, Thua: 362, Điểm: 1241
  • Cờ úp: Số trận: 1698, Thắng: 734, Thua: 962, Điểm: 1182

Các trận gần đây của 0987674459