1011
 • Cờ tướng: Số trận: 1321, Thắng: 474, Thua: 844, Điểm: 1239
 • Cờ úp: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 1011

 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  1011 1260 -10
  vs
  hanm 1351 +10
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  hanm 1373 -22
  vs
  1011 1238 +22
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  M34231542 1372 -23
  vs
  1011 1215 +23
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  M34231542 1327 +13
  vs
  1011 1228 -13
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  1011 1241 -13
  vs
  M34231542 1314 +13
 • Cờ tướng - 17 giờ trước
  1011 1256 -15
  vs
  tosan 1270 +15
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  minh1 1293 +14
  vs
  1011 1268 -14
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  1011 1282 -14
  vs
  minh1 1279 +14
 • Cờ tướng - 18 giờ trước
  minh1 1297 -18
  vs
  1011 1264 +18