1234567890123456
  • Cờ tướng: Số trận: 12, Thắng: 4, Thua: 8, Điểm: 1390
  • Cờ úp: Số trận: 460, Thắng: 209, Thua: 250, Điểm: 1416

Các trận gần đây của 1234567890123456