144188

Các trận gần đây của 144188
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1458 -11
  vs
  dadida 1580 +11
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dadida 1603 -23
  vs
  144188 1435 +23
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  dadida 1584 +10
  vs
  144188 1454 -10
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  144188 1466 0
  vs
  Anonymous 0 0