567lamvu
  • Cờ úp: Số trận: 4018, Thắng: 1936, Thua: 2078, Điểm: 1590
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của 567lamvu