567lamvu
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1369
  • Cờ úp: Số trận: 7231, Thắng: 3437, Thua: 3783, Điểm: 1538

Các trận gần đây của 567lamvu