Chatvat
  • Cờ tướng: Số trận: 289, Thắng: 75, Thua: 210, Điểm: 1202
  • Cờ úp: Số trận: 1426, Thắng: 851, Thua: 575, Điểm: 2681

Các trận gần đây của Chatvat