Crazy01

Các trận gần đây của Crazy01
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Crazy01 1389 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Crazy01 1462 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Crazy01 1389 0
 • Cờ úp - 1 tuần trước
  Crazy01 1389 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Crazy01 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Crazy01 1488 -14
  vs
  ducnv5 1539 +14
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  ducnv5 1559 -20
  vs
  Crazy01 1468 +20