Cyan

Các trận gần đây của Cyan
  • Cờ úp - 2 ngày trước
    Cyan 1522 -19
    vs
    Tam.Cuc 1457 +19