Cyan

Các trận gần đây của Cyan
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  Cyan 1419 -14
  vs
  tien77 1466 +14
 • Cờ úp - 18 giờ trước
  tien77 1451 +15
  vs
  Cyan 1434 -15
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Cyan 1436 +16
  vs
  Tuan999 1430 -16
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  Dunth 1388 -14
  vs
  Cyan 1429 +14