benkute
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1400
  • Cờ úp: Số trận: 19642, Thắng: 8755, Thua: 10855, Điểm: 1566

Các trận gần đây của benkute

  • Cờ úp - 4 giờ trước
    dvkn 1593 -18
    vs
    benkute 1540 +18