Khihogagay80a
  • Cờ úp: Số trận: 10383, Thắng: 6092, Thua: 4290, Điểm: 1693
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của Khihogagay80a