hanni0707
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 1, Thua: 1, Điểm: 1407
 • Cờ úp: Số trận: 16490, Thắng: 10052, Thua: 6409, Điểm: 1439

Các trận gần đây của hanni0707

 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1439 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1477 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1499 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1499 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 20/1/2024
  hanni0707 1491 0
  vs
  Anonymous 0 0