Kienky

Các trận gần đây của Kienky
 • Cờ tướng - 7 giờ trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Kienky 1460 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Hop1963 1517 -18
  vs
  Kienky 1465 +18
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Vaileu 1596 +11
  vs
  Kienky 1476 -11
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Kienky 1476 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Kienky 1476 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Kienky 1476 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Kienky 1506 -15
  vs
  Hop1963 1518 +15
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Kienky 1491 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 4 ngày trước
  Kienky 1477 0
  vs
  Anonymous 0 0