Kienky

Các trận gần đây của Kienky
 • Cờ tướng - hôm qua
  Kienky 1510 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Kienky 1528 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1486 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 tuần trước
  Kienky 1478 0
  vs
  Anonymous 0 0