Liti2

Các trận gần đây của Liti2
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Ongtho2 1870 +26
  vs
  Liti2 2128 -26
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Liti2 2155 -27
  vs
  Ongtho2 1843 +27
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2151 +4
  vs
  Ongtho2 1847 -4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1851 -4
  vs
  Liti2 2147 +4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2143 +4
  vs
  Ongtho2 1855 -4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1859 -4
  vs
  Liti2 2139 +4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2135 +4
  vs
  Ongtho2 1863 -4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1867 -4
  vs
  Liti2 2131 +4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2126 +5
  vs
  Ongtho2 1872 -5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1877 -5
  vs
  Liti2 2121 +5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2116 +5
  vs
  Ongtho2 1882 -5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1887 -5
  vs
  Liti2 2111 +5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2106 +5
  vs
  Ongtho2 1892 -5
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1900 -8
  vs
  Liti2 2098 +8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2090 +8
  vs
  Ongtho2 1908 -8
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1917 -9
  vs
  Liti2 2081 +9
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2071 +10
  vs
  Ongtho2 1927 -10
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1743 -4
  vs
  Liti2 2067 +4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Liti2 2063 +4
  vs
  Ongtho2 1747 -4
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Ongtho2 1752 -5
  vs
  Liti2 2058 +5