Liti2
 • Cờ tướng: Số trận: 1429, Thắng: 864, Thua: 565, Điểm: 2782
 • Cờ úp: Số trận: 254, Thắng: 132, Thua: 121, Điểm: 1657

Các trận gần đây của Liti2

 • Cờ úp - 14 giờ trước
  diemthi 1686 +15
  vs
  Liti2 1660 -15
 • Cờ tướng - 14 giờ trước
  Liti2 2782 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 22 giờ trước
  Liti2 2782 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Liti2 2782 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Zeka 2700 -6
  vs
  Liti2 2776 +6
 • Cờ úp - hôm qua
  Liti2 1686 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - hôm qua
  Liti2 2776 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Liti2 1699 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Anonymous 0 0
  vs
  Liti2 1699 0
 • Cờ úp - hôm qua
  Liti2 1699 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Liti2 2776 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Chatvat 2719 -7
  vs
  Liti2 2769 +7
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Anonymous 0 0
  vs
  Liti2 2769 0