Liti2
 • Cờ tướng: Số trận: 1477, Thắng: 899, Thua: 578, Điểm: 2804
 • Cờ úp: Số trận: 351, Thắng: 185, Thua: 165, Điểm: 1546

Các trận gần đây của Liti2

 • Cờ tướng - 27/8/2023
  Vovo 2936 +5
  vs
  Liti2 2809 -5
 • Cờ tướng - 26/8/2023
  Vovo 2877 +7
  vs
  Liti2 2816 -7
 • Cờ tướng - 26/8/2023
  Liti2 2823 -7
  vs
  Vovo 2870 +7
 • Cờ tướng - 7/8/2023
  Kapca 2989 +5
  vs
  Liti2 2822 -5
 • Cờ tướng - 7/8/2023
  Liti2 2827 -5
  vs
  Kapca 2984 +5
 • Cờ tướng - 5/8/2023
  Liti2 2834 -7
  vs
  Kapca 2907 +7
 • Cờ tướng - 5/8/2023
  Kapca 2900 +7
  vs
  Liti2 2841 -7