NBAO

Các trận gần đây của NBAO
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  tGiaitri 1462 -3
  vs
  NBAO 1831 +3
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  NBAO 1827 +4
  vs
  tGiaitri 1466 -4
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  NBAO 1813 +14
  vs
  Phantu 1771 -14
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  Phantu 1751 +20
  vs
  NBAO 1833 -20
 • Cờ tướng - 1 giờ trước
  NBAO 1855 -22
  vs
  Phantu 1729 +22
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  NBAO 1843 +6
  vs
  TanDuc 1585 -6
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  NBAO 1837 +6
  vs
  TanDuc 1591 -6
 • Cờ tướng - 2 giờ trước
  NBAO 1833 +4
  vs
  Ken01 1498 -4
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  TanDuc 1613 -7
  vs
  NBAO 1826 +7
 • Cờ tướng - 3 giờ trước
  NBAO 1818 +8
  vs
  TanDuc 1621 -8