Dungvictory15
  • Cờ tướng: Số trận: 438, Thắng: 236, Thua: 190, Điểm: 1611
  • Cờ úp: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1385

Các trận gần đây của Dungvictory15