Pumped

Các trận gần đây của Pumped
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Pumped 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 2 ngày trước
  Pumped 1300 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 3 ngày trước
  Pumped 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 ngày trước
  son65 1450 +15
  vs
  Pumped 1424 -15
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  halo11 1410 -22
  vs
  Pumped 1284 +22
 • Cờ tướng - 5 ngày trước
  Pumped 1284 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 6 ngày trước
  Pumped 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Pumped 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ tướng - 1 tuần trước
  Pumped 1306 0
  vs
  Anonymous 0 0